DISCLAIMER

Alle informatie vermeld op deze website is vrijblijvend en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Gelre-apotheek.nl echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
Het is gebruikers niet toegestaan de informatie aan te wenden als informatiebron voor derden. Gelre-apotheek.nl zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de (object)informatie. Op voorhand maken wij reeds kenbaar dat onderdeel van deze schade kan zijn het incourant maken van objecten door over-exposure.