FARMACEUTISCH ANALIST

Hallo, mijn naam is Martin Ribbink. Ik werk op het klinisch-farmaceutisch & toxicologisch laboratorium van de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen. Samen met mijn collega’s werken we in een amicale sfeer aan een goed georganiseerd laboratorium, die voldoet aan de gestelde richtlijnen van de kwaliteitssystemen. We werken zelfstandig in een team van 11 mensen. Voor dit werk heb je een analytisch chemische opleiding nodig. Dit betekent vooral veel schei- en natuurkunde waarbij chromatografie het meest belangrijke onderdeel is. Daarnaast heeft iedereen een aandachtsgebied(en) op het laboratorium waarvoor hij/zij verantwoordelijk voor is. Hiervoor volgen we regelmatig een cursus of een symposium.

Wij keuren de binnenkomende grondstoffen, halffabrikaten etc. op hun zuiverheid, identiteit en gehalte opdat zij kunnen worden verwerkt in de bereidingen zoals crèmes, zalven, capsules, zetpillen, dranken, suspensies, ampullen, etc. Deze bereidingen worden dan ook weer door ons gekeurd. We controleren o.a. het gehalte van een bereiding. Als een capsuleproduct buiten de 10% van het gedeclareerde gehalte uitkomt, wordt het product afgekeurd en vernietigd. Alleen de goedgekeurde producten worden de patiënt aangeboden. Om de houdbaarheid van een product te bepalen, zetten we voor diverse producten stabiliteitsonderzoeken op. Dit vergt veel tijd, maar wel leuk om zo’n product in die maanden c.q. jaren te volgen.

Als een patiënt wordt behandeld met een medicijn voor een bepaalde “ziekte”, dient hierop vaak op enig moment een controle plaats te vinden. Wij analyseren in het serum de concentratie van het werkzame geneesmiddel. Afhankelijk van het geneesmiddel en de behandeling dient het geneesmiddel een bepaalde concentratie te hebben: het zgn. therapeutisch gebied. Als de concentratie te hoog is, kunnen ze een vergiftiging oplopen of veel last van de bijwerkingen krijgen. Bij een te lage concentratie werkt het geneesmiddel niet voldoende. Mede door onze uitslagen kan een arts, i.s.m. de ziekenhuisapotheker, zijn/haar strategie uitzetten.

Daarnaast zijn er personen die te veel geneesmiddelen of iets anders (bijv. alcohol, bestrijdingsmiddelen of drugs) hebben geslikt of hebben gedronken. Dit is voor ons een grote uitdaging, want soms is het niet bekend wat de betreffende persoon heeft ingenomen. Zo’n persoon, soms buiten westen, komt op de Spoed Eisende Hulp (SEH) terecht. De SEH-arts overlegt met de ziekenhuisapotheker om vervolgens een analist in te schakelen voor de mogelijke intoxicatie. Dit kan ook ’s nachts voorkomen. De analist moet dan zelfstandig een toxanalyse uitvoeren. Naast bloed krijgen we soms ook urine bijgeleverd. In urine kunnen we aantonen of iemand drugs heeft gebruikt of is misbruikt.

Als een pas bevallen moeder voor haar eigen behandeling geneesmiddelen inneemt, krijgen we wel eens een monster moedermelk ter analyse aangeboden of de eventueel aanwezige concentratie niet schadelijk is voor de pasgeboren baby. Helaas komt het voor dat we ook moeten kijken naar drugs, zoals cannabis en opiaten. D.m.v. de scheikundige technieken kunnen we bepalen wat er is ingenomen en hoe hoog de (toxische) concentratie is.

Wij analyseren dus op lichaamsvreemde stoffen, zoals de antidepressiva, anti-epileptica, cadiaca, anti-biotica, slaapmiddelen, drugs, etc. in lichaamsvloeistoffen. Dit kan dus naast bloed ook in urine, moedermelk, speeksel en maagsappen. In de toekomst zijn er voor ons ook mogelijkheden om stoffen te analyseren in haar. Om deze analyses uit te voeren, moeten we onze eigen apparatuur periodiek onderhouden en controleren of zij nog betrouwbaar zijn. Dit wordt door ons zelf uitgevoerd. We hebben circa 130 apparaten, van een thermometer tot een LC-MS/MS. Het werk is leuk en door nieuwe ontwikkelingen uitdagend met af en toe een knipoog naar de serie CSI. Ik werk zelfstandig met eventuele ondersteuning van mijn collega’s. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en ideeën. Buiten het laboratorium heb ik contacten met de mensen in de ziekenhuisapotheek, de afdelingen in het ziekenhuis en daarbuiten. Dat zijn o.a. de psychiatrische instellingen, leefgemeenschappen, verslavingsklinieken en collega’s van andere ziekenhuizen.

ZIEKENHUISAPOTHEKER
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
APOTHEKERSASSISTENT
DISTRIBUTIEASSISTENT
PRODUCTIE ASSISTENT
FARMACEUTISCH MEDEWERKER
FARMACEUTISCH ANALIST

SECRETARESSE
VACATURES