KOSTEN

Dat de kosten van het geneesmiddelengebruik in Nederland stijgen is geen nieuws, dat is eigenlijk al jaren het geval. Maar dat de geneesmiddelkosten in het ziekenhuis veel harder stijgen dan daarbuiten, is dat wél. Dit heeft vooral te maken met de komst van kostbare, nieuwe geneesmiddelen voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Maar ook chronische aandoeningen zoals de ziekte van Crohn en reuma zijn tegenwoordig effectiever, maar wel met inzet van veel duurdere middelen, te behandelen. Het zal waarschijnlijk altijd een uitdaging blijven om bij de komst van nieuwe, dure geneesmiddelen de afweging te maken of de stijgende uitgaven die daarmee zijn gemoeid, opwegen tegen de gezondheidswinst (ezondheidswinst kan uitgedrukt worden in gewonnen levensjaren of kwaliteit van leven).

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN