GENEESMIDDEL

Op deze pagina vindt u allerlei informatie betreffende het gebruik van geneesmiddelen. 

Werking 
Bijwerking
Hulpstoffen
Overgevoeligheid
Toedieningsvormen
Verpakkingsvormen

Werking 
Een geneesmiddel, ook farmacon of medicijn genoemd, is een chemische stof die een bepaalde gewenste werking op het lichaam uitoefent. Vrij veel geneesmiddelen hebben een plantaardige of biologische oorsprong, maar de meeste worden tegenwoordig synthetisch geproduceerd.

Op de site www.kiesbeter.nl/medicijnen of www.apotheek.nl vindt u informatie over het gebruik van de meest gebruikte medicijnen. Bijvoorbeeld over de werking en mogelijke bijwerkingen van een medicijn.

Bijwerking
Naast de gewenste effecten hebben vrijwel alle werkzame geneesmiddelen ook bijwerkingen. Een bijwerking is een ongewenst effect van het geneesmiddel in het lichaam. De meeste bijwerkingen zijn onschuldig van aard; sommige bijwerkingen kunnen echter levensbedreigend zijn. Het is dus van belang dat u een bijwerking meldt aan uw huisarts of apotheker. Deze kan u adviseren over de ernst, de duur en de gevolgen van de bijwerking.

Sinds kort is het als patiënt ook mogelijk om bijwerkingen direct te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Meldingen kunt u doen op de website van het Lareb.

Hulpstoffen
Een geneesmiddel bestaat naast het werkzame bestanddeel meestal ook uit hulpstoffen. De volgende hulpstoffen worden vaak gebruikt: vulstoffen om meer volume te geven, kleurstoffen en smaakstoffen, stoffen die invloed hebben op de snelheid waarmee een tablet in de maag uiteenvalt, stoffen die voor een laagje glazuur zorgen om de smaak van een middel te maskeren, etc.

Overgevoeligheid
Van overgevoeligheid is sprake als het lichaam een extreme reactie vertoont op een vreemde stof. De reactie kan bestaan uit bijvoorbeeld maag/darmproblemen of een huidreactie met bultjes of roodheid en jeuk. Bij ernstige, niet voorbijgaande, overgevoeligheidsreacties is het belangrijk huisarts of apotheker te raadplegen. In sommige gevallen moet de medicatie gestaakt worden. De overgevoeligheidsreactie kan optreden in reactie op inname van het geneesmiddel of een van de hulpstoffen. Via de Geneesmiddelen Informatiebank (GIB) van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kunt u zoeken op de aan- en afwezigheid van specifieke hulpstoffen: gluten (uit tarwezetmeel), benzylalcohol en propyleenglycol. Zie hiervoor www.cbg-meb.nl . Via de pagina Risico's van farmaceutische hulpstoffen kunt u direct op de aanwezigheid van deze drie stoffen in geneesmiddelen zoeken. Voor alle andere hulpstoffen kan ook direct in de GIB worden gezocht.

Toedieningsvormen
Geneesmiddelen kunnen op verschillende wijzen worden toegediend:
· oraal (via mond en slokdarm) - tablet, dragee, capsule, drank, poeder
· intraveneus (d.m.v. injectie in een ader)
· intramusculair (injectie in een spier)
· subcutaan (onderhuidse injectie)
· rectaal (via de anus) - zetpil, klysma
· op de slijmvliezen (verstuiving) - mondspray, neusspray
· spoeling - gorgeldrank (gargarisma), mondspoeling (collutio), oogwater (collyrium)
· indruppeling - oogdruppels (oculoguttae), neusdruppels (guttae nasales) en oordruppels
· via de longen (middelen voor inhalatie)
· op de huid (dermaal) - zalf, crème, lotion, pasta
· door de huid (transdermaal) - pleister (fentanyl, nicotine, oestrogeen)

Verpakkingsvormen
Naast het 'potje tabletten' is er een toenemende tendens tabletten en andere preparaten in blisters te verpakken. Dit is veel hygiënischer en heeft het voordeel dat de patiënt een tablet/capsule kan afknippen en meenemen. Ook is een losse tablet in een blister makkelijk te identificeren en kan bijvoorbeeld ook worden voorzien van een datum of tijdstip van inname. Veel ouderen gebruiken doosjes waar een weekvoorraad medicijnen in zit, door de openbare apotheek, een thuisverpleegkundige of familielid gevuld waarbij ieder vakje is gelabeld met een datum en tijdstip van inname.

terug naar boven

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL

KOSTEN