ONTSLAG

De Apotheek Gelre ziekenhuizen informeert de openbare apotheek over de medicatie die u na ontslag thuis moet gebruiken. Nadat de arts heeft vastgesteld welke medicatie u thuis moet gaan (door)gebruiken, verwerkt de ziekenhuisapotheek deze gegevens in haar computersysteem. De arts ontvangt van de ziekenhuisapotheek een actueel medicatieoverzicht. Ook wordt het medicatieoverzicht beschikbaar gesteld aan de openbare apotheek: dat kan de apotheek zijn waar u cliënt bent, maar ook de Gelre apotheek; de poliklinische apotheek die in de hal van het ziekenhuis is gesitueerd. U bepaalt zelf welke apotheek uw medicatie verstrekt.

 

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG

GENEESMIDDEL
KOSTEN