PRIVACYREGLEMENT

Om een goede behandeling te kunnen verlenen, is het nodig om gegevens van patiënten tussen medebehandelaars uit te wisselen. We gaan er dan ook vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het uitwisselen van medicatiegegevens tussen openbare apotheek en de Apotheek Gelre ziekenhuizen om medicatiebewaking uit te voeren.

Privacyreglement patiënten Gelre
Klachtenprocedure patiënten Gelre

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT

ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN