ANTIBIOTICABELEID

Onze omgeving is een verzamelplaats van bacteriën en andere micro-organismen. De meeste van die micro-organismen leven altijd om ons heen en vervullen allerlei nuttige functies voor de mens. Als de mens verzwakt is tijdens ziekte, kunnen ze echter een probleem gaan opleveren door het veroorzaken van infecties. Om deze reden worden in het ziekenhuis veel antibiotica toegepast. Deze middelen zijn in staat een infectie met micro-organismen te bestrijden. Door ondeskundig gebruik van antibiotica kunnen micro-organismen resistent worden voor deze middelen, met alle vervelende gevolgen van dien.

In samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten worden deze resistentiepatronen in Apeldoorn/Zutphen en omgeving goed in de gaten gehouden. De keuze van de gebruikte antibiotica binnen Gelre ziekenhuizen is afgestemd op deze resistentiepatronen. Daarmee wordt de infectie zo effectief mogelijk behandeld, terwijl ook de kosten binnen de perken blijven. Het antibioticabeleid staat verwoord in het antibiotica formularium. De ziekenhuisapothekers en de medisch microbiologen zien toe op het juist toepassen van de afspraken in dit formularium.

 

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID

PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN