SUBSTITUTIEBELEID

Patienten_substitutiebeleid.JPGIn het ziekenhuis is ervoor gekozen om niet alle geneesmiddelen die te koop zijn beschikbaar te hebben. Dit heeft tot gevolg dat als u thuis een middel gebruikt dat niet in het assortiment van het ziekenhuis is opgenomen dit, volgens afspraak tussen artsen en ziekenhuisapothekers, vervangen wordt door een vergelijkbaar middel uit het ziekenhuisassortiment. Het kan zijn dat u een geneesmiddel krijgt met een andere naam, vorm of kleur. Het vervangend geneesmiddel van het ziekenhuis is gelijkwaardig in werkzaamheid en veiligheid.

 

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID

ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN