ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u geneesmiddelen van de Apotheek Gelre ziekenhuizen. Sommige geneesmiddelen die u thuis gebruikt, kunt u in het ziekenhuis door gebruiken, bijvoorbeeld geneesmiddelen met een toedieningsvorm voor meermalig gebruik: inhalatiegeneesmiddelen of insuline. Als deze op zijn, levert de Apotheek Gelre ziekenhuizen deze geneesmiddelen af. 

Het kan zijn dat u in het ziekenhuis andere geneesmiddelen krijgt toegediend dan u in de thuissituatie gewend was. Dit heeft te maken met het geneesmiddelbeleid, ook wel formulariumbeleid genoemd. In het kort komt het erop neer dat de ziekenhuisapothekers met de medisch specialisten van Gelre ziekenhuizen afspraken maken over welke geneesmiddelen in Gelre ziekenhuizen wél, en welke niét op voorraad worden gehouden. Door keuzes te maken wordt de kans op fouten verminderd; de verpleegkundigen hoeven bijvoorbeeld minder namen van geneesmiddelen te onthouden. Daarnaast kan economisch voordeel worden behaald bij het inkopen van geneesmiddelen, wat de kostenstijging van de zorg beperkt. Maar voor de patiënt levert de omschakeling, van bijvoorbeeld een blauwe pil voor de hoge bloeddruk naar een witte, natuurlijk wel eens vragen op. Uitgangspunt is echter dat iedere patiënt in Gelre ziekenhuizen moet kunnen rekenen op tenminste gelijkwaardige farmaceutische zorg.

Bijsluiters geneesmiddelen
Voor een verantwoord gebruik van medicijnen is het van belang dat u de bijsluiter goed leest. Mocht u uw bijsluiter kwijt zijn of meer informatie over een medicijn wensen, dan kunt u op eenvoudige manier de actuele bijsluiters van bijna alle geneesmiddelen raadplegen via de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zie hiervoor www.cbg-meb.nl.

OPNAME
ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID

SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN