OPNAME

Bij opname in het ziekenhuis is niet bekend welke medicatie u thuis gebruikt. In dat geval kunnen fouten ontstaan bij het vaststellen van de medicatie die u thuis gebruikt en die u in het ziekenhuis wel/niet moet door gebruiken. En dat is natuurlijk ongewenst! Daarom zijn er afspraken gemaakt met de openbare apotheken in de regio. Als u wordt opgenomen zorgt de openbare apotheek ervoor dat uw medicatiehistorie bekend wordt gemaakt in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis kunt u schriftelijke informatie krijgen over uw geneesmiddelen. U kunt daarvoor de verpleegkundige vragen een Geneesmiddelen Informatiefolder Patiënten ziekenhuis (GIPz-folder) van het betreffende middel te verstrekken.

Geplande opname
Acute opname

Geplande opname
Als u moet worden opgenomen, wordt u verteld dat u een aantal dagen voor opname een afspraak kunt maken bij uw openbare apotheek om uw actuele medicatie vast te stellen. U krijgt daarvoor een folder mee, waarmee u zich bij uw openbare apotheek kunt melden. U wordt verzocht alle geneesmiddelen, die u thuis gebruikt, mee te nemen naar de openbare apotheek. In samenspraak wordt de actuele medicatie vastgesteld. De openbare apotheek verstrekt deze gegevens vervolgens aan het ziekenhuis. Bij opname is het verstandig uw eigen medicatie mee te nemen ter overbrugging van de periode tot levering van de medicatie door de ziekenhuisapotheek. Tijdens de opname kan het zijn dat sommige van deze geneesmiddelen worden gestaakt. Deze geneesmiddelen worden ter vernietiging teruggenomen door de ziekenhuisapotheek, zodat deze niet tot (toedien)fouten kunnen leiden.

Acute opname
Bij een acute opname vraagt de verpleegkundige u naar uw apotheek. De verpleegkundige verzoekt de ziekenhuisapotheek een overzicht van de gebruikte medicatie bij uw apotheek op te vragen. Een apothekersassistent actualiseert het overzicht van de openbare apotheek in samenspraak met de verpleegkundige en u.  Aldus wordt uw actuele medicatie vastgesteld.

OPNAME

ASSORTIMENT & FORMULARIUMBELEID
SUBSTITUTIEBELEID
ANTIBIOTICABELEID
PRIVACYREGLEMENT
ONTSLAG
GENEESMIDDEL
KOSTEN