GENEESMIDDELONDERZOEK

Gelre ziekenhuizen neemt deel aan geneesmiddelonderzoek. Het betreft met name fase III onderzoek waar een nieuw geneesmiddel ten opzichte van placebo (= niet actieve stof) of met de standaardbehandeling wordt vergeleken. De apotheek ondersteunt dit onderzoek door de geneesmiddelen volgens Good Clinical Practice richtlijnen te ontvangen en te distribueren. Waar nodig zal de apotheek ook geneesmiddelen voor toediening gereed maken.

Aanmelden van geneesmiddelonderzoek in Gelre ziekenhuizen dient te geschieden bij de centrale trialcoördinator mevr. I. van den Berg, Interne Geneeskunde locatie Apeldoorn (tel: 055 - 581 8050).

Na aanmelden bij de centrale trialcoördinator en vóór start van het onderzoek moeten afspraken met de apotheek gemaakt worden over de te volgen werkwijze m.b.t. ontvangst, distributie, VTGM en de kosten.
Hiertoe dient een ingevuld 'Inventarisatieformulier Apotheek/Onderzoek met geneesmiddelen' tezamen met IB tekst en onderzoeksprotocol opgestuurd te worden naar de ziekenhuisapotheek t.a.v. mw. C. M. Essink, ziekenhuisapotheker, locatie Apeldoorn. IB tekst en onderzoeksprotocol dienen per post verstuurd te worden. U kunt onderstaand 'inventarisatieformulier Apotheek/Onderzoek met geneesmiddelen' invullen en elektronisch verzenden of u kunt dit formulier downloaden en via e-mail opsturen naar m.essink@gelre.nl.

Voor vragen aan Apotheek Gelre ziekenhuizen over lopende trials kunt u contact opnemen met hoofdassistente mw. C. van der Weele (Apeldoorn) tel.: 055-5818642 of mw. E. van der Maten (Zutphen) tel.: 0575-592439.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE
KWALITEITSCONTROLE
TDM
INSTELLINGEN
GENEESMIDDELONDERZOEK