INSTELLINGEN

De ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen heeft niet alleen klanten in het ziekenhuis, maar ook een heel aantal daarbuiten. In iedere organisatie waar geneesmiddelen worden toegepast of verhandeld, moet volgens de Geneesmiddelenwet een (ziekenhuis)apotheker toezien op de manier waarop dit gebeurd. Voor iedere instelling moet op papier staan hoe de mensen die in die instelling werkzaam zijn, de geneesmiddelen moeten inkopen, bewaren en gebruiken.

De ziekenhuisapothekers van de Apotheek Gelre ziekenhuizen houden op deze manier het farmaceutisch toezicht in een tweetal instellingen voor verstandelijk gehandicapten, ’s Heerenloo in Apeldoorn en Pluryn in Beekbergen. Verder bestaan intensieve contacten met de ambulancedienst in Apeldoorn en Zutphen, en de GGD in Apeldoorn.

Toezicht houden betekent dat de apotheker eindverantwoordelijk is voor de farmaceutische gang van zaken rondom de geneesmiddelverstrekking, van inkoop tot toediening aan de patiënt. Natuurlijk zijn veel mensen in dat proces betrokken; de arts die de middelen voorschrijft, apothekersassistenten en al dan niet gespecialiseerde verpleegkundigen bij de toediening, maar de apotheker moet erop toezien dat alle processen goed staan beschreven en dat er voldoende waarborgen in het systeem zitten om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen in het proces doen wat ze behoren te doen. Hierdoor kan de patiënt rekenen op het goede medicament in de juiste dosering op het goede tijdstip, etc.

Het werken voor deze instellingen is een leuke afwisseling op het dagelijks werk. Maar bovendien is sprake van synergie tussen de AGz en deze instellingen. Zo worden alle geneesmiddelcontracten voor alle instellingen afgesloten. Dit levert voor de instellingen soms forse extra kortingen op, maar af en toe profiteert het ziekenhuis ook van hogere kortingen op producten die in het ziekenhuis weer niet zo veel gaan, bijv. psychiatrische middelen. Maar ook het proces van geneesmiddelen registratie en distributie kan in de instellingen op ongeveer dezelfde manier worden geregeld als in het ziekenhuis.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE
KWALITEITSCONTROLE
TDM
INSTELLINGEN

GENEESMIDDELONDERZOEK