TDM

Therapeutic Drug Monitoring
Het laboratoriumonderzoek op lichaamsvreemde stoffen (xenobiotica) wordt in Nederland verricht in laboratoria van ziekenhuisapotheken. Deze vorm van diagnostiek en therapiebegeleiding vereist uitgebreide kennis en ervaring van de farmacologie en toxicologie. Met Therapeutic Drug Monitoring (TDM) wordt bedoeld het bepalen van concentraties van geneesmiddelen en metabolieten in lichaamsvloeistoffen ter ondersteuning van de behandeling. Het apotheeklaboratorium is ISO 17025 en ISO 15189 gecertificeerd.

Het Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium van Apotheek Gelre ziekenhuizen
(zie ook www.docfrog.nl) voert voor alle opgenomen patiënten van Gelre ziekenhuizen, voor patiënten in de regio ten behoeve van huisartsen en diverse gezondheidsinstellingen geneesmiddelbepalingen uit in volbloed, serum en urine. Het laboratorium voert ook analyses uit voor externe opdrachtgevers: verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, penitentiaire inrichtingen en drugshulpverleningsinstellingen. Het laboratorium werkt hierbij volgens de CKCL richtlijnen. Het aanvragen van geneesmiddelbepalingen kan middels een aanvraagformulier.

Toxicologie
Toxicologie onderzoekt de invloed van lichaamsvreemde stoffen op het menselijk lichaam en het gedrag. Voorbeelden zijn vergiftigingsgevallen of het onder invloed zijn van bepaalde stoffen. Hiertoe wordt er analytisch chemisch onderzoek uitgevoerd in biologische materialen. Meestal worden bloed (serum) en urine onderzocht op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen.Het toxicologische onderzoek bestaat meestal uit een onderzoek, gericht op de aanwezigheid en concentraties van lichaamsvreemde stoffen ten behoeve van diagnostiek en therapiebegeleiding. Ook het onderzoek naar misbruik ten behoeve van de verslavingszorg en van de bedrijfsgezondheidszorg (“drugs of abuse”) valt onder de noemer toxicologie.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE
KWALITEITSCONTROLE
TDM

INSTELLINGEN
GENEESMIDDELONDERZOEK