KWALITEITSCONTROLE

Het Klinisch Farmaceutisch & Toxicologisch Laboratorium van Apotheek Gelre ziekenhuizen controleert de kwaliteit van de grondstoffen die bij de productie van geneesmiddelen worden gebruikt en de kwaliteit van de door de apotheek geproduceerde geneesmiddelen. Tevens wordt alle emballage (= verpakkingen voor geneesmiddelen) voor gebruik gekeurd. Het laboratorium voert daarnaast microbiologische controles uit op de eigen steriele voorraadbereidingen, op de dialyse-afdeling en de “Water for Injection” (WFI) productie van de apotheek. Het laboratorium werkt volgens de GMP-z richtlijnen. Het laboratorium voert ook analyses uit voor externe opdrachtgevers.
Het laboratorium is deskundig op het gebied van diverse instrumentele analyse technieken. Dit loopt uiteen van titrimetrie, FTIR, UV-Vis spectrometrie, immunochemie, HPLC-DAD, GLC, massaspectrometrie tot atoomabsorptiespectroscopie. Het laboratorium participeert in verschillende externe kwaliteitsprogramma’s en is vertrouwd met validaties van zowel apparatuur als analyses. Het apotheeklaboratorium is ISO 17025 en ISO 15189 gecertificeerd.

Zie ook de website van het apotheeklaboratorium: www.docfrog.nl.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE
KWALITEITSCONTROLE

TDM
INSTELLINGEN
GENEESMIDDELONDERZOEK