PRODUCTIE

 De productieafdeling van de Apotheek Gelre ziekenhuizen is uitstekend geoutilleerd. Ruimten en faciliteiten zijn gevalideerd en gekwalificeerd. In de gekwalificeerde ruimtes vindt monitoring plaats van deeltjes, mico-organismen, druk, luchtvochtigheid en temperatuur. Wij werken met gekwalificeerde medewerkers. Alle bereidingen worden zorgvuldig en volgens GMP(-Z) richtlijnen bereid. Tijdens productie, maar ook achteraf, voeren we kwaliteitscontroles op onze bereidingen uit. De Apotheek Gelre ziekenhuizen is sinds maart 2010 GMP-z gecertificeerd. Wij staan garant voor kwalitatief goede en veilige geneesmiddelen voor onze patiënten! 

Apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers produceren steriele en niet steriele geneesmiddelen op voorraad voor patiënten opgenomen in Gelre ziekenhuizen of instellingen onder toezicht van de ziekenhuisapotheek. We bereiden o.a. injectievloeistoffen, infuusvloeistoffen, oogdruppels, capsules, dranken en zalven/cremes.

Apothekersassistenten produceren ook individuele bereidingen voor één patiënt. Dit zijn bereidingen die niet in de handel zijn en waar de ziekenhuisapotheek geen voorraadbereiding van heeft. Het betreft met name bereidingen waar een andere toedieningsvorm of (dag)dosis van nodig is bijv. bij slikproblemen of kinderdoseringen. Deze bereidingen zijn maatwerk.

Het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen (VTGM) gebeurt in de apotheek voor die geneesmiddelen welke risicovol zijn voor de bereider dan wel complexe handelingen bevatten. VTGM gebeurt onder strenge aseptische condities om contaminatie met micro-organismen te voorkomen. Te denken valt aan het VTGM van cytostatica, parenterale (kinder)voeding en het vullen van medicatiepompen en -cassettes. Omdat cytostatica voor gezonde mensen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren nemen we hier extra voorzorgen. Cytostatica worden door speciaal hiervoor opgeleide apothekersassistenten voor toediening gereed gemaakt.

Collegiale bereiding

De productieafdeling van Gelre ziekenhuizen produceert een beperkt assortiment geneesmiddelen ten behoeve van levering aan apotheken. De levering betreft alleen geneesmiddelen welke op GMP niveau zijn geproduceerd. Apotheek Gelre ziekenhuizen voldoet hiermee  aan de bepalingen in de geneesmiddelwet en de circulaire "Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). Zie ook www.igz.nl.

Ziekenhuisapotheken, (apotheekhoudende) huisartsen en openbare apotheken welke GMP-bereidingen willen aanvragen moeten een overeenkomst met Apotheek Gelre ziekenhuizen afsluiten. U kunt het overzicht met alle door te leveren bereidingen en een aanvraag voor een overeenkomst opvragen via administratie@gelre-apotheek.nl. 
Na ondertekening van de overeenkomst kunt u middels het aanvraagformulier een collegiale bereiding aanvragen. U kunt de aanvraag “collegiale bereiding” invullen en elektronisch opsturen of u kunt onderstaand formulier downloaden en per e-mail opsturen naar administratie@gelre-apotheek.nl of faxen naar: 055 - 581 8678.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE

KWALITEITSCONTROLE
TDM
INSTELLINGEN
GENEESMIDDELONDERZOEK