ONTWIKKELINGEN

De zorg is eigenlijk altijd sterk in ontwikkeling, en daar gaat de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen natuurlijk in mee. Een aantal belangrijke ontwikkelingen die de ziekenhuisapotheek raakt, is: 
Medicatieveiligheid
Poliklinische farmacie
Activiteiten voor derden 

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een speerpunt van beleid van de beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers. Ook in Gelre ziekenhuizen staat medicatieveiligheid centraal. Een expertgroep richt zich actief op het verbeteren van het voorraadbeheer, voorschrijven, klaar maken en toedienen van risicogeneesmiddelen.
Bij opname in het ziekenhuis moeten patienten er op kunnen rekenen dat de geneesmiddelen die zij thuis gebruiken in het ziekenhuis worden gecontinueerd. Door apothekersassistenten wordt daarom bij opname in een gesprek met de patient en met de medicatiegegevens van de thuisapotheek de de juiste geneesmiddelen vastgesteld. Ook bij ontslag wordt samen met de patient de geneesmiddelen die thuis moeten worden door gebruikt aan de thuisapotheek of poliklinische apotheek doorgegeven.

Poliklinische farmacie
Patiënten die de polikliniek hebben bezocht of het ziekenhuis na een opname verlaten, hebben vaak een recept voor één of meer geneesmiddelen bij zich. Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om die geneesmiddelen direct op te halen in de poliklinische apotheek van het ziekenhuis; de Gelre Apotheek. Het motto van de Gelre Apotheek is: recept voor service en gemak. Als u ervoor kiest uw geneesmiddelen bij de Gelre Apotheek af te halen, is dat makkelijk. Maar u kunt er ook op rekenen dat informatie over de geleverde geneesmiddelen aan u wordt gegeven, en dat deze informatie ook aan de apotheek in de stad en aan de huisarts wordt verstrekt.

Activiteiten voor derden
De komende jaren zal marktwerking steeds meer zijn intrede doen in de zorg. Dit zal ook ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen beïnvloeden. Terwijl de maatschappij steeds meer kwaliteit verlangt van zorgverleners, wat zich vertaalt in strengere kwaliteitseisen van de Inspectie voor de GezondheidsZorg, verlangt diezelfde maatschappij dat de kosten niet te hard stijgen. Door efficiënter gebruik te maken van de bestaande productie- en laboratoriumvoorzieningen neemt de productiviteit toe. Met het verdiende geld kan vervolgens de zorg die wordt geleverd aan de patiënt in het ziekenhuis betaalbaar blijven.

VERZORGINGSGEBIED
MISSIE
ONTWIKKELINGEN

JAARVERSLAGEN
ONZE SPECIALISTEN
LINKS