MISSIE

De ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen is een resultaatgerichte organisatie met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers die zich ten allen tijde volledig inzetten om de patiënten van het ziekenhuis, al dan niet opgenomen, alsmede de aangesloten instellingen die specialistische farmaceutische patiëntenzorg te bieden waardoor diagnose en behandeling op een doelmatige en veilige manier kan plaatsvinden.

VISIE

De koersbepaling en de ontwikkelingen van het beleid van de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen zijn afgestemd op die van Gelre ziekenhuizen. Gelre ziekenhuizen is een top klinisch ziekenhuis en stelt zich ten doel om kwalitatief hoogwaardige zorg aan alle patiënten in de regio aan te bieden. Het is aan de ziekenhuisapotheek om op haar terrein invulling te geven aan deze doelstelling. Daarbij moet klinische farmacie ondersteunend zijn aan de wens om de patiëntenzorg op het niveau van operational excellence uit te voeren.

VERZORGINGSGEBIED
MISSIE

ONTWIKKELINGEN
JAARVERSLAGEN
ONZE SPECIALISTEN
LINKS